Kredyt

Kredyt to „pożyczka” pieniężna, która jest udzielana przez instytucję finansową, jaką jest bank. Kredytu udziela się na określony przez zainteresowanego cel i czas.
Trzeba wiedzieć, że kredyty dzieli się ze względu na jego przeznaczenie. I tak wyróżniamy kredyty mieszkaniowe, konsumpcyjne i na działalność gospodarczą. Czas, w jakim zostanie spłacony klasyfikuje go jako krótkoterminowy – czas spłaty do 1 roku, średnioterminowy – do 5 lat i długoterminowy, gdy czas spłaty kredytu wraz z określonym w umowie procentem jest dłuższy niż 5 lat. Kosztem kredytu nazwane są właśnie odsetki, które klient zobowiązuje się spłacić wraz z kapitałem. Stopy rynkowe, czyli oprocentowanie kredytów ustala Rada Polityki Pieniężnej.
Banki stosują także zabezpieczenie kredytu. Przybiera to formę zabezpieczenia lombardowego, czyli zastawem na wartościowy przedmiot, papiery wartościowe lub towary. Drugim zabezpieczeniem jest to hipoteczne. Ustanowiona jest wtedy hipoteka na nieruchomość będącą własnością kredytobiorcy lub osób trzecich. Kredyt można zaciągnąć zarówno w złotówkach, jak i obcej walucie. Wiąże się z tym jednak ryzyko związane ze zmiennym kursem. Bank nie udziela kredytu wszystkim chętnym. Instytucja finansowa wymaga dostarczenia dokumentów, na podstawie których oceniana jest zdolność kredytowa. Otrzymać go może zarówno osoba prywatna, jak i firma oraz instytucja.