Pożyczki

Pożyczka to umowa polegająca na przekazaniu przez pożyczkodawcę środków pieniężnych pożyczkobiorcy. Ten ostatni zobowiązuje się do ich zwrotu w określonym czasie, wliczając w to koszty pożyczki, czyli odsetki. Te w odróżnieniu od oprocentowania kredytu nie są ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. Nie muszą być jasno ustalone sposoby naliczania oraz pobierania odsetek. Kodeks cywilny (który reguluje umowę pożyczki) wspomina jednak, że jeśli pożycza się więcej niż 500 zł, umowa powinna być spisana na piśmie. Jest to zabezpieczenie na wypadek ewentualnej konfrontacji w sądzie. Pożyczka może być udzielana na nieokreślony czas, a także bez jasno określonego celu, na który zostaną wykorzystane otrzymane pieniądze. To kolejna różnica w porównaniu do kredytu bankowego.